Historie

Společnost Rozalia začala rozvíjet aktivity v nanotechnologiích v roce 2007. První roky pracovala na v té době novince v oblasti použití nanočástic stříbra Ag v oděvech. Šlo o výrobu spodního i vrchního ošacení z materiálů původně vyvinutých pro kosmický program. Existuje několik technologií výroby, z nichž společnost ve jménu své filozofie zvolila v té době tu nejkvalitnější. Jednalo se o použítí vláken polyesteru obsahujících nanočástice stříbra, kdy tyto částice jsou přimíchány do hmoty před výrobou vlákna.

Výzkum a vývoj

Po dvou letech se firma rozhodla vyvinout vlastní vlákno. Toto vlákno obsahovalo také nanočástice Ag přimíchávané do hmoty před výrobou vlákna. Tím získá finální výrobek antibakteriální účinek. Významnou změnou bylo použití speciální trysky při výrobě vlákna. Tím vlákno získalo na průřezu tvar hvězdičky - nikoliv kruhový jako v minulosti. Tento tvar způsobuje kapilární jevy přímo na vlákně a tím dochází k odvodu vlhkosti i u jinak málo savého polyesteru. Výsledkem je snížení vlhkosti oděvu - fresh efekt. Navíc však má vlákno speciální povrchovou úpravu - UV efekt - který vzniká při použití nanočástic oxidu titaničitého TiO2.

Výroba

Výrobky nanoAg® jsou z 90% vyráběny v České republice. Jediné co není vyráběno v ČR je příze , tedy vlákno, a to z toho důvodu, že v ČR již neexistuje technologie, která by mohla být použita.V ČR jsou tedy vyráběny úplety, ze kterých jsou následně v šicích dílnách vyráběny výrobky.

 

Výrobky s trojím účinkem jsou vyráběny a prodávány pod ochrannou známkou nanoAg®. Komplexní účinek je vhodný zejména u funkčního, sportovního a spodního prádla.